De ethische code


Mijn uitgangspunt is dat de klant zich op zijn gemak voelt. Ik zorg voor een hygiënische en comfortabele sfeer.

Bij het begin van de behandeling van een nieuwe cliënt maak ik een behandelplan.

Ik behandel al mijn klanten en/of studenten met respect.
Zonder afbreuk te doen aan ras, religie, culturele of etnische achtergrond, seksuele geaardheid, fysieke of mentale capaciteiten of sociaal-economische achtergrond.

Ik respecteer de Reiki principes en in mijn werk als Reiki Master/behandelaar staat het belang van de cliënt centraal.

Alle informatie met betrekking tot een student of cliënt is vertrouwelijk.

Ik respecteer mijn studenten en klanten in hun eigen keuzes
Ik respecteer de persoonlijke vrijheid van mijn cliënten en/of studenten in de keuze van Reiki Master, beoefenaar, therapeut en type behandeling, therapie.
Indien nodig zal ik de student of cliënt adviseren om een andere Reiki Master of behandelaar te vinden.
Ik adviseer studenten of cliënten nooit om een reguliere (medische) behandeling te staken of te weigeren.
Ik behandel mijn cliënten/cursisten met integriteit.

Ik onthoud en suggereer geen romantische en/of seksuele relaties met mijn cliënten en studenten.
Ik onthoud me van en suggereer niet alle soorten van misbruik, zoals misbruik van geld, machtsmisbruik, enz.
Ik maak geen misbruik van mijn positie als vertrouwenspersoon.

Ik onthoud mij van alle activiteiten die het functioneren van Reiki kunnen beïnvloeden of de goede naam van Reiki en zijn beoefenaars kunnen schaden.

Ik onthoud me van kritiek op collega’s en beperk me tot het waardig beoefenen van Reiki.

Ik breid mijn professionele kwaliteiten en vaardigheden voortdurend uit
Ik beoefen Reik op regelmatige basis, dit kan zijn door middel van zelfbehandeling, behandeling van anderen, meditaties, het beoefenen van de originele Reiki-technieken, etc.
Ik blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Ik volg regelmatig activiteiten met betrekking tot Reiki zoals Open Reiki, bijeenkomsten, seminars, etc.

Ik ben verantwoordelijk voor al mijn beslissingen
Ik ben verantwoordelijk voor al mijn acties.
Ik ben verantwoordelijk voor de effecten van mijn acties op de samenleving in het algemeen.

Reiki België is op geenszins aansprakelijk voor de handelingen van haar leden